bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Poradca

Teplomery s funkciou merania obsahu vodnej pary v miestnosti. Vyberte si Termohygrometer z viac ako 100 produktov TFA, RENKFORCE, Technoline alebo Basetech s rádiovou komunikáciou 868 MHz alebo 433 MHz. Venujte tiež pozornosť teplomerom a hytherografom s možnosťou pripojenia až 50 snímačov.

Informácie o teplomeroch, vlhkomeroch a barometroch

Teplomery, vlhkomery a barometre sa používajú na stanovenie teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Sú jedným z najdôležitejších meracích prístrojov na sledovanie počasia a používajú sa v mnohých ďalších oblastiach. V našom sprievodcovi sa dozviete, v čom sa tieto meracie zariadenia líšia a čo je dôležité pri ich nákupe.

Čo sú to teplomery, vlhkomery a barometre?

Teplomery, vlhkomery a barometre sa používajú na rôzne meracie úlohy. Tieto zariadenia majú širokú škálu aplikácií, používajú sa v priemysle, obchode a vede, ale taktiež aj v domácnostiach. Vlhkomery sa používajú napríklad v stavebníctve k pravidelnému meraniu vlhkosti vzduchu, ktorá priamo súvisí s rastom plesní. Železničné barometre sa používajú v letectve, lodnej doprave a ťažbe. Oblasť použitia teplomerov je pravdepodobne najväčšia. Od priemyselných teplomerov po lekárske teplomery existuje široká škála designov zariadenia, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám.

Analógový a digitálny teplomer, vlhkomer a barometer

Teplomery, vlhkomery a barometre sú ponúkané v analógovej a digitálnej verzii a líšia sa podľa prevádzkového režimu. Digitálne modely fungujú v niektorých ohľadoch rovnako: majú senzory a elektronickú jednotku, ktorá prijíma dáta. Typ použitého snímača sa líši v závislosti na meranej veličine a účelu použitia prístroja.

V analógovej forme fungujú odlišne. Analógový teplomer meria teplotu napríklad tepelnou rozťažnosťou kvapalín alebo bimetalových prúžkov. Príkladom analógových barometrov sú pérové barometre (prístroj nazývaný Aneroid). Skladajú sa z takmer prázdnej plechovky (zvyčajne vyrobenej z kovu) a indikátora pripojeného k napnutej pružine. So zvyšujúcim sa tlakom vzduchu je plechovka stlačená, čo vyvíja tlak na pružinu.

Analógový vlhkomer meria vlhkosť vzduchu, napr. pomocou vlasov. Takýmto štruktúram sa tiež hovorí vlasový vlhkomer. Využívajú skutočnosť, že sa vlasy rozširujú alebo zmršťujú v závislosti na stupni vlhkosti vo vzduchu. Čím je vlhkosť vzduchu vyššia, tým sú vlasy dlhšie. Zmena je oznámená systémom pák do indikátora, ktorý zobrazuje zodpovedajúcu hodnotu na číselníku.

Teplomery, vlhkomery a barometre sú k dispozícii aj ako kombinované merače. Príkladom sú Termohygrometre (teplomer-vlhkomer), ktoré merajú teplotu i vlhkosť vzduchu. Ukazujú sa ako užitočné, keď je potrebné kontrolovať vnútornú klímu. Používajú sa v knižniciach, múzeách, ale aj v záhradníctve a doprave. V súčasnej dobe už u elektronických hytherografov nie je nutné pripájať externý snímač pomocou kábla, ale existujú modely s bezdrôtovým prenosom dát do prijímacej stanice.

Teplomer, vlhkomer a barometer v meteorologických staniciach

Teplomer, barometer a vlhkomer sú dôležitou súčasťou meteorologických staníc. Poskytujú namerané hodnoty, pomocou ktorých môžete sledovať aktuálne informácie o počasí a tiež predpovedať jeho vývoj. Teplota, vlhkosť vzduchu a tlak vzduchu spolu súvisia a definujú tzv. klímu. Napríklad vysoká vlhkosť vzduchu a vysoká teplota vzduchu spôsobuje zrážky. Predpovede počasia sú založené na údajoch o vlhkosti a tlaku vzduchu. Ak sa zmení relatívna vlhkosť a tlak vzduchu, nevyhnutne sa zmení aj počasie. To sa v zásade zlepšuje s rastúcim tlakom vzduchu a zhoršuje sa s klesajúcim tlakom vzduchu.

Meteorologická stanica je v podstate kombináciou rôznych meracích zariadení. Okrem teplomerov, barometrov a vlhkomerov obsahuje aj anemometer a zrážkomer, ktoré sú obvykle pripojené ako externé snímače. Stanice pre domáce použitie už dlho disponujú obdobnú výbavou, ako veľké zariadenia v meteorologických ústavoch. Jedná sa o kompaktné modely, ktoré nezaberajú veľa miesta a sú určené na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vonkajšie meteorologické stanice sú vyrobené prevažne z odolných materiálov, ako je nerezová oceľ a hliník.

Analógové meteorologické stanice nevyžadujú k prevádzke batérie ani iné zdroje energie, a preto aj v prípade výpadku prúdu spoľahlivo ukazujú výsledky merania. Nevýhodou je povinnosť podstúpiť pravidelnú kalibráciu. Niektorí výrobcovia odporúčajú štyri kalibrácie ročne, teda každý štvrťrok. Analogické meteorologické stanice sú navyše pre laikov ťažko čitateľné a interpretovateľné. Digitálne meteorologické stanice poskytujú v tomto smere väčšie pohodlie. Obvykle sú univerzálnejšie z hľadiska funkcií. Sú spravidla vybavené LCD displejom, na ktorom sa dajú ľahko čítať dáta aj bez meteorologických znalostí. Mnoho modelov tiež pracuje s piktogramami (mrak s kvapkami, slnko atď.), ktoré uľahčujú interpretáciu nameraných hodnôt. V mnohých prípadoch sú tiež zabudované rádiové hodiny. Digitálne meteorologické stanice sa skladajú z prijímača, ktorý je možné inštalovať v domácnosti a vonkajšieho senzoru, ktorý nepretržite meria. Namerané dáta sa odosielajú z vonkajšieho senzoru do prijímača pomocou kábla alebo rádiových vĺn. Tu sa potom dáta zhromažďujú, spracúvajú a prehľadne zobrazujú.

Nákupné kritériá pre teplomery, vlhkomery a barometre - čo je dôležité?

Teplomery, vlhkomery a barometre musia predovšetkým poskytovať spoľahlivé a presné meranie. V tejto súvislosti je dôležité vybrať merací prístroj prispôsobený vašej aplikácii. Zvážte, akú meraciu úlohu má vaše zariadenie vykonávať a vyberte model, ktorý je pre ňu najvhodnejší.

Pri nákupe hrá tiež úlohu, či je prístroj digitálny alebo analógový. Ďalej by mal byť prispôsobený oblasti použitia, vašej vlastnej úrovni vedomostí a individuálnym požiadavkám. Každý kto vykonáva pravidelné merania a chcel by ukladať zaznamenané hodnoty, mal by si zvoliť vysoko kvalitný digitálny merací prístroj a zvážiť tiež zakúpenie záznamníka, pokiaľ nie je súčasťou dodávky. Namerané údaje tu môžu byť uložené pre neskoršie prehliadanie alebo použitie v analýze. Na druhej strane, ak hľadáte meracie zariadenia pre domáce použitie, stačí zvoliť zariadenie so základnými funkciami, ktoré sa ľahko používa a jeho cena bude priaznivejšia. Napríklad analógové teplomery sú zvyčajne veľmi ľahko použiteľné a čitateľné. Na druhej strane odpočítanie analógovej hodnoty vlhkomerov a barometrov už vyžaduje určité znalosti. Môže byť preto jednoduchšie zvoliť digitálny merací prístroj, ktorý hodnoty zobrazí jednoducho a prehľadne.

Rovnako je potrebné zvážiť možnosti montáže a upevnenia. Existujú teplomery, barometre a vlhkomery, ktoré sú navrhnuté ako stolové alebo nástenné prístroje (niekedy vyzerajú ako nástenné hodiny), ale aj tie, ktoré je možné namontovať priamo na okno. Dobré výsledky poskytujú meracie zariadenia s bezdrôtovou konektivitou cez vlastnú technológiu alebo cez WiFi, ktoré sú napájané z batérií. Táto koncepcia umožňuje umiestniť niekoľko senzorov na rôzne miesta, napríklad po celom byte.

Náš tip: správne umiestnenie hytherografov

Termohygrometre sú veľmi vhodné na meranie vnútornej klímy, ale musia byť umiestnené na správnom mieste tak, aby poskytovali spoľahlivé hodnoty. Hytherograf nie je dobré umiestňovať blízko zdrojov chladu, tepla alebo vodnej pary. Ide o okná, vonkajšie steny, radiátory, varné dosky, počítače, sušičky a kúpeľne. Ďalej nemôžu byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Nestačí ich len schovať za závesy, ale mali by byť umiestnené na vhodnom mieste v miestnosti.

FAQ - často kladené otázky týkajúce sa teplomerov, vlhkomerov a barometrov

Čo je relatívna vlhkosť?

Relatívna vlhkosť vzduchu je percento maximálneho možného množstva vodnej pary vo vzduchu. Ide teda o pomer medzi skutočným a maximálnym možným obsahom vodnej pary. Absolútna vlhkosť opisuje obsah vodnej pary v jednotke objemu (g / m³).

V akých jednotkách meria teplomer, barometer a vlhkomer?

Teplomery zvyčajne udávajú teplotu v stupňoch Celzia (° C) alebo Fahrenheita (° F), barometer meria tlak vzduchu najčastejšie v milibaroch (mbar). Niektoré zariadenia používajú zastaranú jednotku Torr. Relatívna vlhkosť je vyjadrená v percentách (%).

Kedy je ideálna vnútorná klíma?

Klíma v miestnosti závisí od teploty a vlhkosti vzduchu. Optimálna teplota v dome a byte je medzi 20 a 23 ° C a konkrétna vlhkosť hrá v tejto súvislosti dôležitú úlohu. V spálni môže byť teplota o niečo chladnejšia, teploty medzi 17 a 20 ° C sú označené za príjemné. V stiesnených priestoroch sa treba vyvarovať príliš vlhkému a suchému vzduchu. Relatívna vlhkosť 40 až 60% je ideálna pre obytné a rekreačné priestory, ako sú detské izby, pracovné priestory alebo salóniky. V kuchyniach a kúpeľniach, kde vzduch obsahuje viac vodnej pary pri varení a sprchovaní, sú optimálne hodnoty 50 až 70%. To isté platí pre pivnice.