Poradca

Produkty pre organizáciu a riadenie procesov v oblasti automatizácie. Okrem elektrických pohonov, prevodníkov alebo krokových motorov nájdete aj príslušenstvo pre zabezpečenie procesov, ako je svetelná a zvuková signalizácia.

Automatizácia a pneumatika - efektívne a bezpečné riadenie procesov

Zariadenie, umožňujúce správu a riadenie rôznych procesov v oblasti automatizácie. V závislosti na špecifikách vášho procesu si tu vyberiete vhodný elektrický pohon, lineárny motor alebo transduktor, rovnako ako krokový motor alebo elektrický vibrátor. Okrem zariadení zodpovedných za procesnú mechaniku sme tiež pripravili podkategóriu so zariadeniami zodpovednými za ich bezpečnosť, ako je svetelná, zvuková a svetelne zvuková signalizácia. Prečítajte si, čo je o nich dobré vedieť.
 

Elektrické pohony: lineárne pohony a transduktory

Elektrické pohony vytvárajúce lineárny pohyb sa široko používajú v automatizácii a riadení uhla otvorenia prvkov, ako sú klapky, brány, okná a nábytkové prvky. Kvalitný elektrický pohon alebo lineárny motor so správne zvoleným zdvihom piestu zaistí pohodlie a bezpečnosť pri používaní a vďaka riadiacim systémom umožní tiež presne nastaviť koncovú polohu zariadenia.

Transduktor alebo inak magnetický zosilňovač, môžete použiť pre pokročilé riadiace a nastavovacie systémy pre externé zariadenia. Jedná sa o magnetický prvok, ktorý umožňuje meniť striedavé napätie alebo prúd vo výstupnom obvode zmenou jednosmerného napätia vo vstupnom druhom obvode. Transduktory sú skvelé najmä pre zariadenia, vyžadujúce veľký napájací prúd a zároveň presnú reguláciu výkonu.

 

Elektrické vibrátory - ako si vybrať ten správny?

Vonkajšie elektrické vibrátory sa používajú hlavne na uvoľnenie alebo oddelenie zhutnených materiálov v podávačoch. Môžu byť taktiež použité pre reverzný proces - ako zhutňovače alebo ako reduktory trenia.

Pri výbere správneho elektrického vibrátora pre svoj proces, venujte najprv pozornosť jeho sile. V prípade sklzov, vibračných dosiek, sít a filtrov musí byť ich hmotnosť približne 3-5 krát väčšia. Pre silá a kontajnery stačí vziať do úvahy asi 20% hmotnosti materiálu v kužeľovej časti.

Druhým kľúčovým parametrom pri výbere vibrátora by mala byť jeho frekvencia pohybu. Elektrické vibrátory, u ktorých je to až 1 500 ot / min, budú dobre fungovať, ak máte v úmysle transportovať alebo trepať materiál. Na druhej strane, zariadenia s frekvenciou nad 3000 ot / min umožnia efektívne zhutňovanie materiálov a vyprázdnenie nádrží.

 

Signalizácia WERMA

Svetelná a zvuková signalizácia je dôležitá nielen pre hladký chod, ale aj pre bezpečnosť procesov a ľudí, ktorí sa na nich podieľajú. Preto sme vytvorili samostatnú podkategóriu, v ktorej nájdete široký výber kvalitných zvukových, optických a opticko-zvukových signalizačných zariadení, vrátane rôzneho príslušenstva.

Okrem iného predstavujeme tiež modely signalizačných stĺpcov, ktoré sa vyznačujú rozsiahlymi funkciami, vďaka ktorým budete môcť rýchlo posúdiť stav výrobného procesu a v prípade núdze použiť optické a zvukové varovné signály.

 

Krokové motory

U krokových motorov sa rotor nepretržite neotáča, ale vykonáva pulzný rotačný pohyb s presne nastaveným uhlom. Vďaka tomu sa krokové motory vyznačujú veľmi presným polohovaním a opakovateľnosťou pohybu. Ich výhodou je tiež schopnosť rýchlo naštartovať, zabrzdiť a zmeniť smer a vysoká spoľahlivosť vďaka nedostatku kief. V závislosti na aplikácii môže krokový motor vykonávať ako zlomky otáčok za minútu, tak až niekoľko sto otáčok za minútu.