Poradca

Výrobky súvisiace s výrobou, premenou, prenosom alebo skladovaním elektriny. V našej ponuke nájdete širokú škálu elektromagnetov, univerzálnych okrúhlych konektorov, univerzálnych puzdier, spínačov a tlačidiel.

Základné  informácie o elektromechanických elektrických zariadeniach

Elektromechanické elektrické zariadenie premieňa elektrické pole na mechanickú energiu a naopak. Mechanické pohyby nie sú v elektromechanike zabezpečované pomocou kvapalín ako je tomu v hydraulike a pneumatike, ale pomocou elektrických pohonov a magnetizmu. Hydraulické pohony sú dlhodobo preferované, najmä pre náročné úlohy, ako je napríklad preprava ťažkých nákladov. Medzitým sa na tento účel začali používať elektromechanické pohony, ktoré sú v porovnaní s hydraulickými pohonnými systémami často menšie a ľahšie, pretože majú iba jeden elektromotor a nemajú čerpadlá, nádrže, potrubia a ďalšie prvky, ktoré sú typické pre hydraulické systémy. Elektrické pohony majú tichší chod, majú väčší rozsah rýchlostí a sú vhodné pre úlohy, kde je vyžadované presné riadenie. Elektromechanické komponenty sú navyše jednoduchšie integrované do elektronických riadiacich systémov než tie hydraulické. Mnoho spoločností si to všimli a stále viac začali vo výrobe používať elektromechanické pohony.

Oblasť elektromechaniky nie je možné jednoznačne definovať, keďže sa prepája s ďalšími disciplínami, najmä s elektronikou a mechanikou, ale tiež so strojárstvom a informačnými technológiami. Elektromechanické systémy sa v súčasnosti používajú v mnohých odboroch. Napríklad vo výrobe, meraní, v reproduktoroch, lekárskej technike, senzorovej a akčnej technike.

Prehľad elektromechanických súčastí

Elektromechanické komponenty tvoria základ elektromechanického systému. Bez nich nebude fungovať žiadne elektricky napájané zariadenie. Existuje množstvo elektromechanických súčastí, ktoré boli navrhnuté pre špeciálne aplikácie. Dosky plošných spojov sa používajú napríklad na upevnenie elektronických súčastí v konkrétnom systéme a k vytvoreniu elektrického spojenia medzi nimi. Skladajú sa z izolačného materiálu, zvyčajne vystuženého plastovými vláknami a na oboch stranách majú tenké vrstvy medi. Komponenty, ako sú tranzistory, kondenzátory alebo rezistory, sú pripájané na dosku alebo jednoducho vložené, pokiaľ ide o zásuvnou dosku.

Mechanické pohyby sú často generované v elektromechanike pomocou magnetizmu. Napríklad reproduktory sú vybavené elektrickými a permanentnými magnetmi, ktoré sa navzájom priťahujú a odpudzujú, čo spôsobuje pohyb membrány reproduktorov. Týmto spôsobom sú elektrické signály prevedené na mechanické vibrácie, ktoré generujú akustické signály.

Magnety je možné nájsť v mnohých ďalších elektromechanických zariadeniach, napríklad vo zvončekoch, v zámkoch dverí a podobných elektrických inštaláciách.

Magnetizmus tiež hrá úlohu vo vývoji elektromechanických relé (EMR). Jedná sa o spínače s dvomi spínacími polohami, ktorými je možné elektrický obvod zapínať alebo vypínať. Spôsob práce je založený na sile elektromagnetu, ktorý je realizovaný cievkou. V závislosti od typu kontaktov (NC a NO kontakty) bude elektrický obvod vyrobený alebo prerušený. Relé slúži na prepínanie výkonových obvodov a môžu tiež slúžiť ako spínacie zosilňovače. Známym príkladom je automobilové relé.

Spínače a tlačidlá sa používajú na ovládanie elektromechanických aplikácií. Môžete s nimi otvárať, udržiavať a uzatvárať elektrické pripojenia. K dispozícii sú ručne ovládané spínače, naklápacie a kolískové spínače, ktoré je možné ovládať bez nutnosti automatického prepínania pomocou špeciálnych mechanizmov, magnetickej sily, teploty alebo premiestnenia. Koncové spínače sú príkladom polohových spínačov, ktoré pri dosiahnutí určitej koncovej polohy spustí proces zapnutia a napríklad i preruší napájanie. Zvláštnym druhom spínačov sú tzv. stýkače.

Elektromechanický stýkač je z hľadiska konštrukcie a prevádzky veľmi podobný spínaciemu relé. Je, ale navrhnutý pre vyššie spínacie výkony a môže tak dochádzať ku stratám. Z tohto dôvodu sú stýkače ideálne pre vysoko výkonné aplikácie a používajú sa predovšetkým v priemysle. Aj keď ich názov na prvý pohľad naznačuje niečo iné, stýkače nie sú určené na ochranu proti preťaženiu alebo skratu.

Na tento účel sa používajú poistky. Sú integrované do elektronického obvodu a prerušia prívod napájania akonáhle je prekročený špecifikovaný prúd. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť poškodeniu elektrického systému.

V mnohých prípadoch sú elektromechanické komponenty integrované do jednej krabičky. Krabička chráni vnútornú elektroniku a mala by zodpovedať komponentom a dizajnu. Okrem štandardných 19 palcových držiakov súčastí, ktoré slúžia ako úchytky a ktoré sa používajú v priemysle a obchode, sú k dispozícii nástenné krabičky, stolné krabičky, zásuvné krabičky a mnohé ďalšie, ktoré sa dobre hodia pre domácich majstrov a sú vhodné pre malé aplikácie.

Náš praktický tip: Elektromechanické komponenty skladujte bezpečne

Pre zabezpečenie primeranej ochrany elektroniky musí byť puzdro prispôsobené okolitým a prevádzkovým podmienkam. Ak je umiestnené vonku, musí byť odolné voči vonkajším faktorom, ako je vietor, voda či nečistoty. V tejto súvislosti by mala byť venovaná pozornosť odpovedajúcemu stupňu ochrany IP. Stupeň krytia IP68 (ochrana proti prachu, dotyku a trvalému ponoreniu) je v súčasnosti najvyšší. Je tiež dôležité, aby zariadenie nebolo zdrojom rušenia pre iné zariadenia a bolo chránené proti rušeniu (elektromagnetické polia alebo vlny). Z bezpečnostných dôvodov by malo byť zariadenie testované v súlade so smernicou EMC (elektromagnetická kompatibilita).

Nákupné kritériá pre elektromechanické komponenty - čo je dôležité?

Pred nákupom zvážte, ktorý elektromechanický prvok najlepšie vyhovuje vašej aplikácii. Bezpečnostné funkcie sú k dispozícii vo väčšine prevedeniach.

Aj keď sú spínacie stýkače univerzálne, je obojstranná ochrana zvlášť vhodná pre špeciálne aplikácie, napríklad v kombinácii s trojfázovými motormi. Polovodičové stýkače sú tou správnou voľbou, ak je vyžadované rýchle spínanie a tichá prevádzka a používajú sa tiež pri údržbe, kúrení, napájaní či osvetlení.

K dispozícií je tiež široký výber akustických prvkov. Ak zvolíte veľký alebo malý reproduktor, venujte pozornosť potrebnému napätiu, impedancií (striedavý odpor v ohmoch) a rezonančnej frekvencií (uvedené v hertzoch). Musíte však vopred určiť hladinu hluku (vyjadrenú v decibeloch) a typ zvuku (nepretržité, prerušované alebo zvuky sirény).

Jednoduchosť použitia môže tiež hrať úlohu pri výbere elektromechanického prvku. To platí napríklad pre dosky s plošnými spojmi. Ak nemáte odborné skúsenosti so spájkovaním alebo chcete ušetriť čas, použite zásuvné dosky, ktorých použitie je omnoho jednoduchšie.

Kvalita a spracovanie sú v každom prípade dôležitými nákupnými kritériami, ktoré by mali byť rovnako dôležité pre súkromné ​​osoby aj podniky. Vysoká kvalita zvyčajne znamená vysokú úroveň funkčnosti, dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku, čo znamená najlepšie podmienky pre plynulý chod výroby.

FAQ - Často kladené otázky o elektromechanických a elektrických zariadeniach

Ako súvisí elektromechanika s mechatronikou?

Mechatronika je spojným bodom naprieč odbormi. Ide o interdisciplinárny odbor zahŕňajúci tri oblasti: strojárstvo, elektrotechniku ​​a informatiku. V týchto odboroch sa používajú metódy riešenia technických problémov. Systémy KERN fungujú mechanicky, ale sú podporované technológiami (počítačové technológie a elektronické systémy).

Musia všetky elektromechanické komponenty, ktoré používam, byť od rovnakého výrobcu?

Nie. Ak ste však získali dobré skúsenosti s konkrétnym výrobcom, ktorý drží kvalitu svojich výrobkov, radšej využijete jeho ponuku. Môže to lepšie zaistiť bezpečnosť a rozhodne to nebude na škodu. Použitie prvkov od rôznych výrobcov však na funkčnosť nemá vplyv. Existuje mnoho spoločností, ponúkajúcich produkty rovnakej alebo podobnej kvality.

Naši najobľúbenejší sprievodcovia v oblasti elektromechaniky

Elektromechanika - efektívna správa elektriny

Zariadenia a príslušenstvo užitočné v procesoch výroby, transformácie, prenosu alebo skladovania elektrickej energie. Nájdete tu okrem iného elektromagnety, univerzálne okrúhle konektory, univerzálne puzdra, vypínače a tlačidlá. Z výrobkov, ktoré ponúkame sme vybrali tie, ktoré sú povestné svojou kompaktnosťou a odolnosťou. Odporúčame najnovšie riešenia v oblasti elektromechaniky. Toto by ste o nich mali vedieť.

Elektromagnety

Elektromagnet používa tok elektrického prúdu na vytvorenie magnetického poľa. Je dodávaný v mnohých podobách s rôznym výkonom, a preto vám široká škála elektromagnetov ponúkaných u nás umožní prispôsobiť produkt pre danú aplikáciu. Použitie elektromagnetov je veľmi široké a zahŕňa ako malé mechanizmy zámkov, reproduktorov alebo CRT obrazoviek, tak i veľké elektromagnetické výťahy a magnetické železnice.

Kruhové konektory pre všeobecné použitie

Jedným z kľúčových aspektov účinného prenosu elektriny je použitie vhodných konektorov. Medzi nimi sú veľmi populárne kruhové konektory, ktoré sa používajú v mnohých variantoch. Pre výber optimálneho riešenia, ktoré vám umožní efektívne posielať signály, dáta alebo napájanie, definujte svoje potreby. Zadaním, čo najviac parametrov dosiahnete najlepšieho výberu. Môžete zadať parametre, ako je orientácia konektora (priama alebo uhlová), spôsob montáže (spájkovaním, pružinou, skrutkou, krútená, s káblom), prierez vodiča alebo vonkajší priemer.

Tiež venujte pozornosť spôsobu montáže a demontáže a odolnosti konektorov. Podmienky môžu byť veľmi ťažké v priemyselných aplikáciách, preto voľte odolné konektory. Tiež si pamätajte, že v niektorých situáciách budú jednotlivé konektory fungovať, kým v iných bude lepšie použiť celé moduly konektorov, napríklad kvôli väčšiemu počtu vodičov smerovaných v danom mieste.

Univerzálne puzdra

Univerzálne krabičky sú jedným z najpopulárnejších spôsobov ochrany súčasti inštalácie. Čo hľadať pri výbere týchto typov produktov? Okrem vhodných rozmerov by mala byť univerzálna krabička vyrobená z materiálu vhodného pre podmienky, ktoré prevládajú v mieste jej inštalácie. Hliníkové kryty poskytujú najlepšiu odolnosť proti poškodeniu a poveternostným podmienkam. Pokiaľ je tepelná izolácia dôležitým faktorom, oplatí sa uvažovať o termoplastickom kryte.

Polykarbonát je ďalší obľúbený materiál, ktorý ponúka priaznivý pomer hmotnosti a pevnosti. Podobne ako polyester vystužený sklenými vláknami funguje ako estetické puzdro inštalované hlavne v miestnostiach.

Spínače a tlačidlá

Hoci sú spínače a tlačidlá bežne navzájom porovnávané, líšia sa vo funkciách. Spínač sa aktivuje permanentnou zmenou polohy kontaktov, ktorá je spôsobená stlačením. Najlepším príkladom je spínač svetla. Tlačidlo naopak drží obvod zopnutý, len pokiaľ je podržané - využíva sa napríklad v prípade interkomu.

Výberom správneho produktu si budete môcť vybrať medzi kľúčovými spínačmi, v ktorých sa ovládací prvok otáča podobne ako kľúč v zapaľovaní, kolískovými spínačmi, podobnými joysticku a kolískovými spínačmi, v ktorých má lisovaný prvok tvar kolísky. Okrem štandardných modelov môžete použiť tlačidlá odolné proti vandalom so zosilnenou štruktúrou. Taktiež stojí za zváženie možnosť podsvietenia tlačidla alebo prepínača.