Zoznam
Dlaždice
Dávate prednosť zobrazeniu zoznamu? Môžete prepnúť tu.
Dávate prednosť dlaždicovému pohľadu? Môžete prepnúť tu.

Poradca

Široká škála meracích a výkonových zariadení. Medzi nimi nájdete termovízne kamery, multimetre, kliešťové ampérmetre, stolné multimetre, pyrometre, osciloskopy, zariadenia na meranie podmienok prostredia a veľa ďalších produktov.

Poznatky o meracej technike a zdrojoch

Čo sú meracie prístroje?

Ako fungujú meracie prístroje?

Rôzne typy meracích prístrojov

Čo je potrebné zvážiť pri nákupe meracích zariadení?

Čo sú to napájacie zdroje?

Ako fungujú napájacie zdroje?

Aké druhy napájania existujú?

Čo by ste mali zvážiť pri kúpe napájacích zdrojov?

Čo sú meracie prístroje?

V meracej technológii sa pre priemysel a obchod používajú prístroje, ktoré merajú rôzne fyzikálne veličiny.

Patria sem veličiny ako elektrický prúd, napätie, odpor alebo frekvencia. Vzdialenosť, sila, tlak a zvuk, teplota súčastí a prostredia, to sú neelektrické veličiny, ktoré je možné tiež merať. Špeciálne meracie prístroje sú potom schopné veľmi presne detekovať plyny, kvapaliny a elektromagnetické pole.

Na meranie a zobrazovanie signálov alebo aj na ich generovanie, sú k dispozícií v našom obchode rôzne prístroje. Delia sa na prenosné a stacionárne meracie prístroje. Ručné zariadenia sú ideálne pre použitie v teréne. Stacionárne meracie zariadenia, ako sú stolné laboratórne prístroje a zariadenia s pripojením k PC, sú naopak vhodnejšie pre použitie v dielňach a laboratóriách.

Ako fungujú meracie prístroje?

Meracie prístroje merajú hodnotu pomocou mechanických, optických alebo elektronických snímačov v absolútnych hodnotách, alebo vo vzťahu k referenčnej hodnote (k požadovanej hodnote).

Na rozdiel od meracích zariadení, ako sú merače prostredia alebo multimetre, zobrazujú hodnoty, ktoré nie sú interpretované, ale ktoré vyžadujú špecializované vedomosti pre vyhodnotenie. Niektoré skúšobné zariadenia alebo detekčné prístroje naproti tomu vydávajú optické alebo akustické signály, keď sú dosiahnuté, prekročené alebo nedosiahnuté určité meracie rozsahy. Laboratórne prístroje, tiež patriace do kategórie meracej techniky, majú funkcie pre meranie signálov, ale aj ich generovanie (tzv. generátory funkcií).

Na meracie prístroje sa vzťahuje norma DIN 1319.

Rôzne typy meracích prístrojov

Ponuka spoločnosti Conrad zahŕňa vysoko kvalitné meracie prístroje, univerzálne merače, testovacie a skúšobné zariadenia a prístroje na meranie prostredia!

Skúšobné a revízne prístroje

Nájdite meracie a skúšobné prístroje pre rôzne fyzikálne veličiny - od dvojpólových testerov napätia, meračov drôtov, uzemňovacích a izolačných zariadení až po merače otáčok a vibrácií.

Na meranie materiálu sú k dispozícii testery tvrdosti a hrúbky a pre optické testy zase mikroskopy a endoskopické kamery.

Skúšobné telefóny, testery VDE (na revíziu spotrebičov) a ďalšie špeciálne zariadenia pre profesionálov - každý si nájde to, čo potrebuje.

Laboratórne meracie prístroje

V laboratórnom prostredí a v dielňach sa používajú profesionálne meracie prístroje, prispôsobené daným laboratórnym podmienkam. Medzi laboratórne meracie prístroje, ponúkané spoločnosťou Conrad, patria okrem iného elektronické záťaže, ktoré sú funkčným opakom zdrojov energie. Okrem toho existujú funkčné generátory a počítadlá kmitočtov, ako aj logické analyzátory pre riadenie priebehov signálu. Osciloskopy a spektrálne analyzátory vytvárajú signály podľa časových priebehov alebo frekvenčných analýz.

Laboratórne merače dostupné u Conrada sú doplnené modulmi pre zber dát cez USB a ďalším príslušenstvom.

Multimetre

Multimeter v podstate meria prúd, napätie a elektrický odpor. Niektoré zariadenia v obchode Conrad k tomu ponúkajú meranie frekvencie, kapacity mnohokrát navyše testujú diódy alebo káble.

Ponuka Conrad zahŕňa ručné multimetre v rôznych prevedeniach. Prenosné verzie pre použitie v teréne, stolné multimetre pre dielne a laboratóriá a univerzálne merače s prúdovými svorkami.

Univerzálne merače ponúkame pre nasledujúce kategórie merania:

  • CAT a pre prúdové obvody bez sieťového pripojenia

  • CAT II nízkonapäťové zariadenia

  • CAT III pre meranie inštalácií v budovách

  • CAT IV v miestach prenosu do nízkonapäťových inštalácií ako sú domáce rozvodné skrine.

Zariadenia na monitorovanie prostredia

V meracej technológii sú dôležité okolité faktory, ako je teplota, vlhkosť, žiarenie, zvuk a znečistenie.

V oblasti merania prostredia ponúka Conrad širokú škálu anemometrov, zariadení na meranie vlhkosti a kvapalín, ako aj zariadenia na meranie emisií plynov a znečisťujúcich látok. V predaji sú tiež prístroje na meranie sily a tlaku, zariadenia na meranie teploty a na stanovenie elektromagnetických veličín ako je napríklad elektromagnetický smog alebo rádioaktivita.

Pre dlhodobé zaznamenávanie nameraných dát a možnosť následnej analýzy sú užitočným doplnkom záznamníky dát. Sú súčasťou niektorých zariadení a môžu byť voliteľne pripojené k iným.

Čo je potrebné zvážiť pri nákupe meracích zariadení?

To, ktoré meracie zariadenie najlepšie vyhovuje vašej aplikácii, závisí od mnohých faktorov:

Typ: ručné alebo stolné zariadenie? Je to záležitosť pracovného prostredia. Pokiaľ chcete napríklad vykonávať mobilné merania, pretože zákazníci sú často na cestách, sú mobilné zariadenia tou správnou voľbou. Stacionárne zariadenia môžu byť vhodnejšie pre použitie v laboratórnych a dielenských miestnostiach a v stálych podmienkach, najmä preto, že často ponúkajú väčší rozsah funkcií.

Meracie rozsahy: meracie prístroje sú dobré iba pri správnom používaní. To znamená, že meracie rozsahy zariadenia musia byť v oblasti, v ktorej budú používané. Mali by ste tiež venovať pozornosť danej presnosti hodnôt a tomu, či ide o absolútne hodnoty alebo relatívne platné po nastavení východiskovej hodnoty.

Príslušenstvo: aby ste mohli meranie automatizovať, vytvárať analýzy alebo len ukladať dáta, potrebujete vhodné príslušenstvo, napríklad záznamník dát. Ten sa zvyčajne k zariadeniam v základnom balení nedodáva. Užitočné tiež môžu byť USB flash disky alebo pamäťové karty.

Čo sú to napájacie zdroje?

V priemysle, obchode a v oblasti technickej práce sa termín zdroj používa pre všetky zariadenia, ktoré dodávajú elektrickú energiu pripojeným zariadeniam. Nezáleží na tom, či je zariadenie napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom.

Je však dôležité upraviť hodnotu napätia na napájacom zdroji. Okrem toho je kľúčovým kritériom tiež úprava dodávaného výkonu. Napájací zdroj musí byť schopný dodávať dostatok elektriny na napájanie daného zariadenia. Výkonný zdroj zabezpečí, že napätie ani pri plnom zaťažení nebude kolísať. Na druhú stranu veľké a výkonné napájacie zdroje znamenajú vysoké obstarávacie a prevádzkové náklady.

V závislosti na aplikácii sú ponúkané zdroje napájania určené pre mobilné aplikácie, pre stacionárne aplikácie alebo pre trvalé inštalácie.

Ako fungujú napájacie zdroje?

Vo väčšine prípadov je napájací zdroj pripojený k sieťovému adaptéru, ktorý je zapojený do rozvodnej siete. Napájací zdroj prevádza striedavé napätie 230 V na nižšie jednosmerné napätie. Napätie sa najprv transformuje na požadovanú hodnotu, ďalej usmerní a nakoniec vyhladí pomocou kondenzátorov. Napájacie zdroje so zabudovanou stabilizáciou napätia produkujú konštantné výstupné napätie požadovanej hodnoty. Bez ohľadu na to, či je napájanie maximálne zaťažené alebo úplne bez zaťaženia.

Situácia je iná, ak sú napájacie zdroje napájané jednosmerným napätím. Pretože jednosmerné napätie nie je možné transformovať, musí byť napájanie spínané vysokou rýchlosťou. Vďaka vysokej spínacej frekvencii je možné toto umelé striedavé napätie veľmi efektívne transformovať. V závislosti na systémoch je možné 24 V jednosmerných alebo dokonca 230 V striedavých, napájať z jednosmerného napätia 12 V.

Aké druhy napájania existujú?

Napájacie zdroje

Napájacie zdroje sú pravdepodobne najčastejším spôsobom napájania. To nie je prekvapujúce, pretože veľa zariadení, systémov alebo vybavení budov nemôže pracovať priamo so striedavým napätím 230 V/50 Hz.

Aby sme zaistili správne riešenie pre každú aplikáciu, máme napájacie zdroje rôznych veľkostí, s rôznymi parametrami, ako je napríklad napätie či maximálny výkon.

Sieťové transformátory

Sieťové transformátory nie sú len prvky napájania. Napájanie je možné použiť samostatne bez toho, aby bolo nutné pripojiť ďalšie externé komponenty. Napríklad pri napájaní LED osvetlení pre externé použitie.

Prioritou transformátoru je okrem zníženia napätia taktiež galvanické oddelenie a tým i elektrická bezpečnosť. Z tohto dôvodu sa pre údržbu, servis a laboratóriá používajú špeciálne oddeľovacie transformátory. Toto je len niekoľko príkladov širokého spektra transformátorových aplikácií.

Regulátor striedavého napätia

Riadenie motora je zaistené regulovanými zdrojmi energie vo forme premenných meničov alebo stmievačov, ktoré poskytujú široké možnosti.

Týmto spôsobom môžete plynulo zvyšovať rýchlosť elektromotorov alebo ich jednoducho nastaviť a udržiavať v ideálnej rýchlosti.

Je možné tiež regulovať svietidlá a varné dosky. Poznámka: Nie každý regulátor striedavého napätia je vhodný pre všetky typy záťaže. Tiež sledujte jeho maximálny výkon.

Transformátory DC/DC, usmerňovače

Výroba jednosmerného napätia s nižšou hodnotou jednosmerného napätia, je technicky veľmi jednoduchá.

Situácia je iná, keď výstupné napätie musí byť vyššie alebo dokonca potrebujete napätie striedavé.

Pokiaľ je tiež požadovaný vysoký výstupný výkon, je to časovo náročné. Aj v tomto prípade však máme správne riešenie pre každú požiadavku.

Záložné zdroje napájania (UPS)

Ak náhle vypadne primárny zdroj energie, spravidla sa preruší dodávka elektriny v rozvodnej sieti, môžu nastať problémy. Počas niekoľkých sekúnd zmizne neuložená práca z počítača. Ale výpadok môže spôsobiť oveľa závažnejšie problémy, napríklad v továrni či v nemocnici.

Často stačí krátke prerušenie napätia a zariadenie skolabuje. Správny chod zariadenia vrátane počítača zabezpečíme len nepretržitou dodávkou energie. Je možné takto zabrániť napríklad strate dát.

Generátory, agregáty

Zlyhanie napájania, ktoré je doma vnímané ako nepríjemné, môže byť ale pre remeselníkov a podnikateľov katastrofou. Je dobré, ak máte prístup ku generátoru, ktorý pracuje nezávisle na ďalších systémoch.

Vďaka tomu je ľahké sa vyhnúť nepríjemnostiam a finančným stratám, spôsobeným skrátením pracovnej doby a následným oneskoreným dokončením.

Čo by ste mali zvážiť pri kúpe napájacích zdrojov?

Dokonalý zdroj napájania je možné ľahko nájsť, ale musíte vziať do úvahy nasledujúce kľúčové body a je nutné si odpovedať na tieto základné otázky:

Najdôležitejším kritériom je pravdepodobne cieľová aplikácia. Na čo potrebujete zdroj napájania a aké je presne zadanie? Potrebujem napájanie, prevodník napätia alebo záložný zdroj napájania?

Mal by byť zdroj napájania inštalovaný v zariadeniach, rozvádzačoch, v systémoch alebo je vyžadovaný nezávislý zdroj energie?

Aké vstupné napätie mám k dispozícii a aké potrebujem? Postačuje jedno výstupné napätie alebo sa požaduje niekoľko napätí? Je vyžadované striedavé alebo jednosmerné napätie?

Aká vysoká je spotreba energie zariadenia? V závislosti od dopytu po elektrine alebo spotrebe energie prijímača tiež záleží na efektívnosti elektrického napájania.

Aké ďalšie požiadavky by mali byť splnené? Za určitých okolností musí byť zdroj napájania odolný proti striekajúcej vode.

Tento kontrolný zoznam vám pomôže nájsť dokonalý spôsob napájania pre každú aplikáciu.

Nevyhnutné prvky každej sady nástrojov

Meracie zariadenia však nie sú len súčasťou elektrikárskej sady nástrojov, údržbári a inštalatéri tiež potrebujú pomocnú ruku! V našom sprievodcovi sa dozviete, prečo je meracie zariadenie jedným z 10 najlepších nástrojov!

Meracia technika a zdroje - presné a jednoduché meranie

Profesionálne meracie prístroje sú široko používané pri práci odborníkov i amatérov. V reakcii na ich potreby a očakávania sme vytvorili jedinečnú ponuku osvedčených meracích prístrojov od známych a uznávaných výrobcov. Vďaka nim môžete vykonávať presné a bezpečné merania, bez ohľadu na nepriaznivé účinky vonkajších vplyvov. Medzi produkty, ktoré sú k dispozícii, nájdete okrem iného panelové meracie zariadenia, prístroje na meranie spotreby energie, meracie príslušenstvo, napájacie zdroje, váhy a ďalšie. Presvedčte sa sami, čo všetko si môžete vybrať.

Termovízne kamery pre univerzálne použitie

Infračervená kamera je už dlho používaná v mnohých sektoroch výskumu. Veľmi často sa používa na diagnostiku vykurovacích a chladiacich zariadení, detekciu netesností v potrubiach, kontrolu správnosti elektrického pripojenia, kontrolu kvality solárnych článkov alebo kontrolu tesnosti okien a dverí. Dostupné termokamery sa vyznačujú jednoduchou obsluhou a jasným obrazom zobrazeným na LCD displeji s vysokým rozlíšením. Navyše majú spravidla kompaktné rozmery, ktoré vám umožňujú voľne sa pohybovať s vybraným zariadením v laboratóriu i mimo neho.

Multimetre, kliešťové merače, stolné multimetre - presnosť a spoľahlivosť merania.

Naša rozsiahla ponuka pre profesionálov a amatérov zahŕňa tiež pokročilé meracie nástroje. Medzi nimi nájdete veľmi presné digitálne multimetre, vrátane stolových multimetrov a kliešťových meračov, ktoré umožňujú presné meranie rôznych fyzikálnych veličín súčasne. Odolné a praktické zariadenia vybavené ampérmetrom, voltmetrom a ohmmetrom sú ideálne pre rýchlu detekciu porúch v automobilových, elektrických a iných inštaláciách.

Laboratórne analytické zariadenia

Meracie laboratórne vybavenie je neoddeliteľnou súčasťou vybavenia laboratórií pôsobiacich v mnohých rôznych priemyselných odvetviach. Extrémne presné zariadenia umožňujú vykonávať potrebné analýzy rýchlo a lacno. Donedávna boli takéto merania vykonávané len analógovými metódami. Aby sme vyhoveli potrebám moderných laboratórií, ponúkame široký výber meracích prístrojov pre analýzu fyzikálno-chemických parametrov. Odporúčame okrem iného vysoko efektívne logické analyzátory, spektrálne analyzátory, generátory funkcií a signálov, moduly pre zber dát do USB, merače frekvencie a elektronické záťaže.

Pyrometre, osciloskopy, zariadenia na meranie podmienok prostredia

Medzi meracie zariadenie v našej ponuke nájdete okrem iného pyrometre používané pre diaľkové a bezkontaktné meranie teploty povrchu tela. Ďalej potom osciloskopy používané na pozorovanie elektrických signálov. Osciloskopické a pyrometrické merania sa vyznačujú dokonalou presnosťou merania a čitateľným zobrazením signálov. Naša ponuka zahŕňa aj zariadenia na meranie podmienok prostredia, vďaka ktorým je možné merať veličiny, ako je vlhkosť vzduchu, hladina hluku, prietok vzduchu, atmosférický tlak alebo koncentrácia oxidu uhličitého.

Laboratórne napájacie zariadenie

Efektívna prevádzka laboratórnych prístrojov by nebola možná bez ich spoľahlivého a bezpečného napájania s dobrou účinnosťou. Preto sme obohatili našu ponuku zariadení o laboratórne zdroje napájania, ktoré navyše umožňujú prispôsobiť dostupné napätia požiadavkám poháňaného zariadenia.

Medzi navrhovanými výkonovými zariadeniami nájdete predovšetkým tie, ktoré vám umožnia správne nastaviť výstupné parametre, zabezpečia ochranu pred preťažením a disponujú chladiacim ventilátorom. Vďaka svojim vlastnostiam sú napájacie zdroje ideálne všade tam, kde je vyžadovaná vysoká kvalita napájania. Nájdete tu plne naprogramované laboratórne zdroje napájania, ktoré ľahko prispôsobíte individuálnym potrebám každého zariadenia, ktoré bude zo zdroja napájané.