Prístroje na meranie elektrických veličín

Zariadenia pre kontrolu elektrických inštalácií umožňujú presnú diagnostiku, zaisťujúce zníženie nákladov na prípadné opravy a prestoje vo výrobných linkách. Použitie multimetrov, kliešťových ampérmetrov, testerov káblov alebo detektorov napätia pomôže pri hľadaní živých káblov a zaistí, že žiadna porucha nenaruší elektrický systém. Meracie prístroje v kategórii do CAT IV 600 V, ako aj tie so stupňom krytia IP65 a vyšším, vám umožnia pracovať v náročných priemyselných podmienkach. Aj tieto prístroje však poskytnú príslušné meracie funkcie a presné údaje so všetkými bezpečnostnými opatreniami.

Pozrite sa tiež na ponuku meračov uzemňovacieho odporu, testerov káblov a izolácií, testerov objímok, lokátorov káblov, indikátorov rotácie fáz a analyzátorov magnetického poľa!