Prístroje na meranie neelektrických veličín

Zariadenie na meranie podmienok prostredia, rovnako ako iné prístroje, umožňujú detekciu, testovanie a meranie podmienok panujúcich v priemyselných závodoch. Pyrometre, termovízne kamery a priemyselné teplomery patria medzi základné riešenia značky Voltcraft, ktoré uľahčujú každodenné kontroly v skladoch, výrobných závodoch a priemyselnom prostredí. Kontrola kvality produktov, bezpečnosti zamestnancov a zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok sú procesy riadené presnými zariadeniami na meranie intenzity zvuku, svetelného toku a vlhkosti (ako pre testovanie prostredia, tak i materiálov). Diagnostika ťažko dostupných priestorov v mechanických systémoch a na výrobných linkách je ľahšia pri použití inšpekčných kamier Voltcraft s možnosťou použitia rôznych uhlov pohľadu na pohodlnom displeji.

Pozrite sa tiež na ponuku meračov kvality a parametrov vzduchu, záznamníkov údajov o meraní, prístrojov pre analýzu vody a pôdy, meračov radiácie a elektromagnetického poľa, tachometrov, hrúbkomerov, kalibračných zariadení, meračov vibrácii a digitálnych mikroskopov!