Dobre vybavené odborné učebne a funkčné vybavenie sú základnými predpokladmi pre cielenú podporu vzdelávania v prírodovedných a technických odboroch. Z nášho širokého sortimentu meracej techniky a náradia si ľahko vyberiete najnovšiu techniku pre školské dielne, laboratóriá a pracoviská.
Vďaka individuálnej spolupráci s vybranými dodávateľmi môže vaše vzdelávacie zariadenie nakúpiť produkty za zvýhodnené ceny - jednoducho a rýchlo, všetko na jednom mieste.

 

       

Chauvin Arnoux: Partner pre meraciu techniku v oblasti vzdelávania

Téma vzdelávania je pre spoločnosť Chauvin Arnoux veľmi dôležitá. Pri prehlbovaní a upevňovaní teoretických vedomostí sú nevyhnutné praktické zručnosti a teda aj skúšobné meranie na elektrických zariadeniach. Rýchle učenie, porozumenie, posúdenie výsledkov merania a bezpečné zaobchádzanie s meracou technikou je dnes dôležitým aspektom vzdelávania. Podpora učňovského vzdelávania vo vlastnom podniku umožňuje cielenú prípravu na budúce úlohy vo firme.

Aby sa žiaci naučili ako správne merať, často sa používa analógový multimeter MX 1, resp. C.A 5003. Správne nastavenie merania a správne odčítanie nameraných hodnôt je najdôležitejším učebným cieľom. Ďalej má význam zvýšená bezpečnosť. Dokonca ani u funkcie ohmmetra nevedie priloženie napätia do 400 Veff k žiadnemu poškodeniu multimetra. Ak sa na vstupe nachádza striedavé napätie, ozve sa pri funkcii ohmmetra tiež akustický alarm. Bezpečnostný koncept doplňuje dvojitá izolácia do 1 500 V a naše zdierky SECUR'X pre meracie káble. Ak sa multimeter súčasne používa v zariadeniach CAT IV alebo je nutné priame meranie prúdu do 15 A, je model C.A 5003 tou správnou voľbou.

Často je nutné vykonávať meranie v rozvodoch na modulárnych radových svorkách pre lišty DIN. S týmito novými skúšacími hrotmi je meranie na 2milimetrových svorkách možné bez problému.

Naše sieťové štruktúry prechádzajú razantnou premenou. Preto je pri vzdelávaní nutné preberať dopady "nelineárneho" zaťaženia (elektronické predradníky, spínané zdroje, frekvenčné meniče, zváracie zdroje, ...) a možnosti potrebnej korekcie. Špeciálne je tejto téme venovaný vzdelávací balíček so sieťovým analyzátorom C.A 8336 a 4 prúdovými meničmi MN93A.

Osciloskopy R&S®RTC1000 a R&S®RTB2000 Rohde & Schwarz pre oblasť vzdelávania

Spoločnosť Rohde & Schwarz má dlhoročné skúsenosti pri vývoji inovatívnych, špičkových riešení meracej techniky, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou, presnosťou a kompatibilitou. Spoločnosť využíva svoje rozsiahle technické know-how na podporu univerzít, čím sa podieľa na formovaní budúcnosti - jej prvotriedne prístroje tak inšpirujú študentov k dosahovaniu optimálnych výsledkov.

Prednosti edície EDU od spoločnosti Rohde & Schwarz:

► Dostupné modely osciloskopov: R&S®RTC1002, R&S®RTB2002 a R&S®RTB2004

► O 30 až 50% vyššie úspory oproti bežnej zľave pri nákupe prístroja pre vzdelávací inštitút

► Možnosti pre osciloskopy EDU: generátor zadaných funkcií, generátor vzoriek, sériové spúšťanie a dekódovanie (T&D) pre I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN a LIN

► Navyše pre R&S®RTB2002 a R&S®RTB2004: história a segmentovaná pamäť, analýza frekvenčnej odozvy

Prezrieť produkty


Skúšacie, meracie a zabezpečovacie prístroje od firmy BENNING

Kvalita pre priemysel, remeslá a vzdelávanie

Výrobky firmy BENNING sa po celom svete preslávili svojou inovatívnosťou a konštantnou kvalitou výroby. Dizajn a prevedenie sa riadi požiadavkami profesionálnych užívateľov. Spoločnosť BENNING pritom ponúka široký sortiment meracích prístrojov VDE, skúšačiek napätia, testerov, multimetrov a prúdových klieští.

S prístrojmi BENNING ST 760+ / ST 755+ / ST 725 / ST 710 je možné vykonávať bezpečnostné a opakované kontroly elektrických zariadení podľa noriem DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353 (VDE 0751-1), DIN EN 60974-4 (VDE 0544 -4) a predpisu DGUV 3 a to bezpečne a rýchlo. Meracie adaptéry, ako je BENNING MA 4, podporujú meranie 3fázových prevádzkových prostriedkov so zástrčkou CEE v súlade s normou.       

Odporúčané produkty:

Skúšačky prístrojov a inštalácií VDE 0100

Inštalačný tester BENNING IT 130 / IT 115 / IT 105 a nízkoohmový merač a merač izolačného odporu BENNING IT 101 slúži k bezpečnostnej kontrole elektrických nízkonapäťových zariadení podľa normy DIN VDE 0100/0105 (IEC 60364). Meracími kliešťami na uzemnenie BENNING CM E1 je možné vykonávať rýchle a bezpečné meranie bez zemnej sondy. BENNING EV 3-2 je merací adaptér pre BENNING IT 130, vhodný špeciálne na kontrolu nabíjacích staníc.

       

Odporúčané produkty:

Meracie prístroje pre fotovoltaické zariadenia

Spoločnosť BENNING ponúka celý rad meracích prístrojov a príslušenstva pre skúšky pri uvádzaní do prevádzky a opakované skúšky, rovnako ako pre posudzovanie výkonu fotovoltických systémov, pripojených k sieti, podľa noriem DIN EN 62446 (VDE 0126-23) a DIN EN 61829 (VDE 0126- 24). (BENNING PV 1-1 / PV 2 / PV 3 / SUN 2 / SOLAR Manager). S meracími prístrojmi BENNING CM 10-PV a BENNING MM 10-PV je možné vykonávať presné a bezpečné merania u fotovoltaických zariadení s technikou do 1500 V.

       

Odporúčané produkty:

Skúšačky napätia, priechodnosti a smeru točivého poľa

Rada prístrojov DUSPOL® a DUTEST® je určená na meranie napätia, fáz, polarity, smeru točivého poľa, priechodnosti a polovodičov.

       

Odporúčané produkty:

Digitálne multimetre a prúdové kliešte

Ponuka prístrojov zahŕňa optimálne riešenie pre všetky požiadavky a účely použitia. Vďaka vysoko kvalitnému spracovaniu, rade základných funkcií, funkciu TRUE RMS a vysokej kategórii merania CAT IV nájdu uplatnenie v priemysle aj v oblasti remesiel. Pre presné a spoľahlivé meranie u fotovoltaických zariadení s technikou do 1500 V a ďalšie náročné úlohy merania, sú k dispozícii aj meracie prístroje so záznamníkom dát, Bluetooth®, bezplatným počítačovým softvérom a aplikáciami pre iOS/Android.

       

Odporúčané produkty:

 

Spolupráca s vybranými dodávateľmi

Vďaka individuálne spolupráci s vybranými dodávateľmi si ako vzdelávacie zariadenie môžete svoje produkty zakúpiť za veľmi výhodné ceny. Ponúkame vám výber produktov, ktoré sa špeciálne hodia pre tento odbor a podporujú vzdelávanie.


 

Naše službyKalibračná služba

Viac informácií »

 Žiadosť o cenovú ponuku

Viac informácií »

 Termínované objednávky

Viac informácií »

 

Ďalšie zaujímavé témy:

Pozrite sa na profesionálne technológie pre testovanie a meranie od známych značiek. 

Viac informácií »

Viac o našich aktuálnych ponukách a akciách.

Viac informácií »