Mellerud 2605017071 Odstraňovač pruhov dažďa 500 ml

 • Objednávacie číslo: 485081
 • Výrobca č.: 2605017071
 • EAN: 4004666017071

Silne a dôkladne odstraňuje tvrdé nečistoty. Obzvlášť vhodný na odstránenie dažďových prúžkov, ale tiež hlboko rozpúšťa mastnotu, olej, motorovú naftu, zvyšky leštidla, hmyz, ako aj nečistoty z ciest a životného prostredia na hladkých stenách, kladiv…

 • Objednávacie číslo: 485081
 • Výrobca č.: 2605017071
 • EAN: 4004666017071

Silne a dôkladne odstraňuje tvrdé nečistoty. Obzvlášť vhodný na odstránenie dažďových prúžkov, ale tiež hlboko rozpúšťa mastnotu, olej, motorovú naftu, zvyšky leštidla, hmyz, ako aj nečistoty z ciest a životného prostredia na hladkých stenách, kladiv…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@62c6b3fe[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 264: Po manipulácii starostlivo umyte....
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@62c6b3fe[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.