Životné prostredie a likvidácia odpadu

Spoločnosť Conrad podporuje kampaň na likvidáciu elektroodpadu

Správna likvidácia elektroodpadu je dôležitou témou, pretože tento odpad obsahuje cenné suroviny, ktoré je možné udržateľne znovu použiť. Informujte sa o viacerých možnostiach ako jednoducho a správne likvidovať elektroodpad.

Už dnes myslíme na zajtrajšok

Téma životného prostredia a zachovanie podmienok pre zdravý život je pre nás veľmi dôležitá. Na základe nášho certifikovaného systému riadenia zohľadňujeme pri našej činnosti ekologické aspekty. Aktívna ochrana nášho životného prostredia nie je pre nás len reklamným sloganom bez obsahu, ale v spoločnosti Conrad ju aj denne skutočne praktizujeme.

Spoločnosť Conrad sa snaží o:

  • ekologicky šetrnú likvidáciu a opätovné použitie vyslúžilých elektrospotrebičov, obalov a batérií/akumulátorov.
  • energeticky účinnú konštrukciu produktov, ktorá šetrí zdroje surovín.
  • dodržiavanie smerníc EÚ, nariadení, noriem a zákonov.
  • nakupovanie a distribúciu produktov iba od výrobcov a dovozcov, ktorí tieto požiadavky dodržiavajú.
  • trvalú udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť.

Dôležité informácie a tipy pre našich zákazníkov:

Likvidácia starých elektrospotrebičov

Na ktoré zariadenia sa vzťahuje (nemecký) zákon o elektrospotrebičoch a elektronike (ElektroG) a ako spotrebiče vo výslužbe ekologicky šetrne zlikvidovať.

Likvidácia vyslúžilých svietidiel

Správna likvidácia úsporných svietidiel, LED svetelných zdrojov, atď. a správna manipulácia s rozbitými úspornými žiarovkami.

Obaly

Informácie k zákonu o obaloch a o likvidácii predajných obalov.

Smernica RoHS

Pre obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Nariadenie REACH

Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými chemicky podmienenými rizikami.

Likvidácia batérií

Povinnosti a pomoc pri správnej likvidácii batérií a akumulátorov.