Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - ochrana kľúčových častí tela na pracovisku

Bezpečnosť práce by mala byť prioritou pre každého zamestnanca, najmä pre tých, ktorým hrozí nebezpečenstvo úrazu pri plnení ich povinností. Je potrebné oceniť dôležitosť vhodného vybavenia, ochranného odevu a ďalších ochranných opatrení. Je dôležité chrániť najcitlivejšie časti tela, ako je hlava, uši a oči. Používanie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov zaručuje nielen pohodlie pri práci, ale taktiež výrazne znižuje riziko vážnych úrazov. Zodpovednosť za bezpečnosť nesie každý – zamestnávateľ aj zamestnanec.

Najlepšie značky na trhu

Odporúčané kategórie

Odporúčané produkty

Testy, recenzie a odborné články

Mohlo by vás zaujímať